Combitel Partner - HjemIT
Org.nr:
983873693

HjemIT
Care
Rogaland
Sandnes
99707606
Hvordan få et sikkert trådløst nettverk
- åtte enkle grep
.
 

Referanser

Om oss

IT
Shop

IT- Kurs

Konsulent tjenester

Webdesign

 
 
 
 

Info  om - Kurs - IT Konsulent -Webdesign -IT Instruktør? -Klikk  for å SENDE e-post.

For info / kontakt:

post@hjemit.no

     
 

(Utdrag av artikkel. Last ned PDF  / - Word -utgaven av hele artikkelen. 
-TIPS! Høyreklikk > velg : Lagre Mål som...)


Mange snakker om det, men få vet hva som trengs. Åtte enkle forhåndsregler er alt som skal til. For de aller fleste potensielle kunder, finnes alle nødvendige elementer tilgjengelig i produktet som selges, mens for de kunder med spesielle behov, kan sikkerheten ivaretaes via tredjeparts sikkerhetssystemer. Sagt på en annen måte, er det nå ikke lenger noen grunn til å la sikkerheten være årsaken til å IKKE velge et trådløst nettverk i dag. Flere kunder har holdt tilbake investeringer i trådløse nettverk nettopp pga sikkerhets hensyn. De er meget klar over at et dårlig konfigurert WLAN kan åpne deres nettverk for angrep. Og for å understreke akkurat dette punktet har tidligere undersøkelser vist at så mye som 80 % av alle sikkerhetsangrep kommet som følge av dårlig konfigurerte nettverk, og ikke dårlig sikkerhetsutstyr. Hvis vi sammen kan demonstrere at trådløse nettverk kan være sikre, er det langt enklere å videre demonstrere de klare fordeler som et trådløst nettverk kan tilby. Gjennom åtte enkle grep kan du enkelt sikre dine kunders trådløse nettverk: 
( Privatpersoners bør i alle fall se på pkt 3-7. om en har ADSL / Bredbåndtilgang som står fast oppkoplet mot Internett Legg merke til at ikke alle enheter fra alle leverandører ennå støtter WPA kryptering.)

1. Gjør en "site survey" av bedriften - hvordan bør det trådløse nettverket designes?
2. Foreta en vurdering av tilgjengelighet og sikkerhet i forhold til din kundes trådløse nettverk.
3. Skru av SSID Broadcast
4. Påse at Standard Passord endres
5. Skru på WEP kryptering
6. Skru på WPA kryptering
7. Bruk filtrering av tilgang på MAC adresse nivå
8. Vurder å benytte trådløs VPN